OBS Twa Fjilden is nu een Gezonde School met het certificaat thema Welbevinden!

OBS Twa Fjilden is nu een Gezonde School met het certificaat thema Welbevinden!

Afgelopen jaar heeft onze school het vignet Gezonde School behaald en mogen we ons drie jaar lang de Gezonde School noemen. Hiermee laten we zien dat we werk maken van het vanzelfsprekend maken van een gezonde leefstijl op school.

Naast het certificaat voor Bewegen en Sport hebben we nu ook een certificaat behaald voor het thema Welbevinden.

We vinden het belangrijk dat de kinderen op school op een prettige manier met elkaar omgaan en dat we met plezier kunnen werken aan onze ontwikkeling. Respectvol gedrag naar elkar en anderen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Als kinderen zich veilig en plezierig voelen, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

Met de methode Vreedzaam leren we de kinderen hoe we op een vreedzame manier met elkaar samen kunnen leven. Welke regels en afspraken heb je daarbij nodig? En hoe ziet dat er dan uit in het dagelijkse leven?

In school en in de klas oefenen we met groepsregels en afspraken. We ervaren wat wel en niet werkt, zodat je dit nu en later meteen kunt toepassen in situaties buiten school.

Door de inzet van Vreedzaam in de klas en de scholing van het team over het werken met de methode, hebben we het certificaat Welbevinden kunnen behalen. De komende jaren gaan we verder met de invoering van Vreedzaam!