Activiteiten

Extra schoolse activiteiten (welzijn/sport/cultuur/excursies) 

Sporttoernooien 
Verschillende groepen doen mee aan toernooien. De leerkracht coördineert deze activiteiten.  
 
Cultuur 
Komend schooljaar willen we de talenten van leerlingen meer gaan ontwikkelen, in elke groep zal er een aanbod zijn t.a.v. cultuur. Dit in samenwerking met It Toanhûs. 
 
Excursies 
De verschillende groepen gaan zo nu en dan op excursie, ouders zorgen dan vaak voor het vervoer. 
 
Komend schooljaar zullen we de extra schoolactiviteiten en buitenschoolse activiteiten verder ontwikkelen.