Speerpunten

  • Onderwijsbehoefte centraal

  • Samenwerken

  • Meervoudige intelligentie

  • Veilige emotionele omgeving

  • Betekenisvol onderwijs


Onze onderwijskundige visie - uitgangspunten voor de komende jaren zijn:

- De kernpunten van onze visie hebben we vertaald in de Ondernemende School, Vreedzame School, Gezonde School. We willen hierbij vooral gebruik maken van de omgeving, ICT, de Brede School en ouders.
- We zetten de komende jaren in op betekenisvol leren. Het eigenaarschap / motiveren / structuur zijn hierbij uitgangspunten. Dit krijgt vorm door een manier van gepersonaliseerd leren in te zetten.
- Woordenschat ontwikkelen.

Gerelateerde documenten: